Keulen is een botsing der beschavingen

De wereld is opgeschrikt door de verschrikkelijke gebeurtenissen in Keulen. In de Duitse domstad werden tijdens de jaarwisseling tientallen vrouwen beroofd, aangerand en zelfs verkracht door honderden mannen van Noord-Afrikaanse en Arabische komaf. De Duitse media, politici en zelfs de politie deden er alles aan om dit te nuanceren, dan wel onder de pet te houden. Maar de geest is uit de politiek-correcte fles: de botsing der beschavingen op Europese bodem is niet langer te ontkennen.

Het duurde enkele dagen, voordat de politie durfde toe te geven wat er gebeurd was en men haastte zich om te stellen, dat het allemaal niets met het vluchtelingenvraagstuk te maken had. Op 1 januari nota bene werd nog gemeld dat de jaarwisseling in Keulen voorspoedig verlopen was. Nu moest men door het stof en erkennen dat dit niet het geval was. De Pavlov-reactie van zelfhatend links was voorspelbaar: het had niets te maken met de vluchtelingen of de islam, het was een incident en/of vrouwen moesten voortaan uitkijken. De kritische reacties waren, buiten de usual suspects, op één hand te tellen.

de botsing der beschavingen op Europese bodem is niet langer te ontkennen.

Het is zorgwekkend om te moeten constateren dat politici zich niet durven uit te spreken tegen de culturele problemen, die de migranten met zich meebrengen en naïef om te denken dat al die honderdduizenden, zo niet miljoenen, islamitische nieuwkomers zich zonder pardon aanpassen aan een in hun ogen inferieure en immorele cultuur.

De manier waarop moslims zich manifesteren in Europa doet denken aan de Clash of Civilizations, in 1996 gepubliceerd door Samuel P. Huntington:

Even more than Christianity, Islam is an absolutist faith. It merges religion and politics and draws a sharp line between those in the Dar al-Islam and those in the Dar al-harb. As a result, Confucians, Buddhists, Hindus, Western Christians, and Orthodox Christians have less difficulty adapting to and living with each other than any one of them has in adapting to and living with Muslims.

Hoewel er veel moslims zijn die zich niet problematisch bewegen in Westerse samenlevingen, verklaart de manier waarop de islam zich dogmatisch manifesteert als absolutistische ideologie de botsing met de seculiere en democratische samenlevingen in het Westen. De angst om intolerant te zijn, leidt ertoe dat politiek-correcte media en politici intolerantie verdedigen met hun eigen tolerantie.

Het komt er op neer dat het ontkennen dat de islam incompatibel is met onze Westerse normen een vrijbrief verschaft aan een dominante patriarchale ideologie, die alleen weerstand zal ondervinden van andere dominante culturen. Dit is terug te zien in de verhouding van de islam met landen als Israël en India.

Een meute die zich kenmerkt door ontkenningsdrift en een pacificerende, cultuurrelativistische houding

Dus zijn het niet zo zeer alle in het Westen levende moslims, maar is het de politiek-correcte meute die schuldig is aan het ophitsen en toestaan van de toenemende Clash of Civilizations binnen onze eigen grenzen. Een meute die zich kenmerkt door ontkenningsdrift en een pacificerende, cultuurrelativistische houding.

Of wij ons hiertegen kunnen wapenen? Dat is nog maar zeer de vraag. Zolang het ‘weg-met-ons’-gevoel in de politiek sterker is, identitiar bewustzijn not done is en men niet bereid is te erkennen dat sommige beschavingen niet massaal in de Westerse samenleving ingepast kunnen worden, zal de Clash of Civilizations alsmaar heftiger worden. Totdat er geen weg terug meer is..