Bestuurlijk Nederland faalt in de vluchtelingencrisis

De vluchtelingencrisis stelt Nederland voor de grootste uitdaging van de afgelopen decennia. Overspoeld wordende asielzoekerscentra, het falen van ‘de Europese oplossing’ en de groeiende onvrede onder de eigen burgers zouden reden moeten zijn voor de Nederlandse regering om haar grenzen te ‘sluiten’ of allicht écht verscherpte controles in te voeren. Zou reden moeten zijn om de toestroom tijdelijk stop te zetten en burgers inspraak te geven in lokaal ingrijpende beslissingen, zoals de komst van een nieuw asielzoekerscentrum. “Bestuurlijk Nederland faalt in de vluchtelingencrisis” verder lezen

Politiek als passie, ideaal en droom

Ik krijg vaak de vraag van mensen om mij heen wat mij toch ‘in hemelsnaam’ zo fascineert aan de politiek. Waarom ik, een jonge student van begin twintig, mijzelf geroepen voel om politiek deel te nemen aan de maatschappij en een bijdrage te leveren aan ‘het debat’. Of ik mij er niet bewust van ben dat politici in wezen vooral hun eigen portemonnee dienen en niets meer en niets minder dan ordinaire volksverlakkers zijn. Dat ik naïef ben om te denken dat ik in mijn eentje Nederland kan veranderen. Of misschien nog wel de mooiste: heb je niets beters te doen dan die saaie politiek?
“Politiek als passie, ideaal en droom” verder lezen