Brussel: De droom van de Habsburgse monarchie

nlStel nou hè, puur hypothetisch gezien, dat het echt mogelijk zou zijn om in de tijd te reizen en u dus zomaar eventjes een kijkje kan nemen in het dagelijks leven van een paar eeuwen terug, wat zou u doen? Ikzelf zou denken aan de tijd waarin ons land hoogtijdagen kende als de Republiek der Verenigde Nederlanden. Een vrijgevochten volk dat op een voor die tijd unieke manier van besturen zich ontwikkelde van piepklein muizenlandje tot een gerespecteerde wereldmacht, zo machtig dat Engeland het nodig achtte om diverse protectionistische maatregelen tegen Nederland in het leven te roepen. Ja, dat romantiserende beeld spreekt mij aan. De Republiek, vrijheid en soevereiniteit. En juist dat laatste wordt door de heren politici in Den Haag de laatste jaren vakkundig weggegeven aan de eurofielen in Brussel. En als we dan toch aan het mijmeren zijn over het verleden: ik denk dat Habsburgse vorsten als Filips II stikjaloers zouden zijn op de regenten die vanuit Brussel Europa regeren en alles verdoezelen onder het mom van ‘Europese democratie’.
“Brussel: De droom van de Habsburgse monarchie” verder lezen